Archive | Říjen 2020

Martinské hody 2020

Milí příznivci Martinských hodů,
moc nás mrzí, že se letošní, již 9. Martinské hody, nemohou uskutečnit. Bohužel i my se musíme řídit nařízením vlády. Věříme, že se setkáme co nejdříve, třeba na Krojovaném plese 2021, pokud nám to samozřejmě situace umožní.
Děkujeme za pochopení,
členové Popické chasy.

Vavřínek 2020/2021

Drazí rodiče a zájemci o kroužek Vavřínek,
vzhledem k současné situaci ohledně virové pandemie Covid-19 a nařízení vlády jsme prozatím nuceni kroužek neotevírat. Moc se omlouváme, ale věříme, že se co nejdříve opět setkáme. Máme plno plánů a rozhodně je hodláme uskutečnit, jen musíme ještě nějakou dobu vydržet.
Děkujeme za pochopení
členové Popické chasy