3. svatba člena Popické chasy

Dne 12.10. 2019 se nám vdala další členka chasy – Anička. Popická chasa přeje krásné a šťastné manželství a děkuje, že se mohla svatby účastnit.