Martinské hody 2016

Letošní Martinské hody zpestřil FS Lintava, jemuž patří velké díky, obdiv a uznání. Celá Popická chasa moc děkuje.