Popická chasa

Na počátku všeho byla parta šesti kamarádů, která se rozhodla uspořádat v Popicích hody na lepší úrovni než byla v předešlých letech. Tato krojovaná slavnost totiž začala pomalu, ale jistě upadat. Jejich odhodlání bylo tak velké, že si nechali ušít svoje vlastní kroje, a to ne ledajaké, ale přímo popické. Cílem bylo, aby se co nejvíce podobaly vzhledu z vypracované studie kroje pro naši obec, která spadá do jižní části Hanáckého Slovácka. Doposud se v naší obci nosily kroje kyjovské.

Při přípravách na letní hody 2012 se zjistilo, že o stejnou věc nemá zájem pouze tato parta kamarádů, ale najednou se začalo scházet 11 párů a zájem neupadal, leč bohužel jsme byli limitováni počtem krojů k zapůjčení. V minulosti chodilo maximálně 6-8 párů. V pravou chvíli napadlo místní obyvatelku paní Věru Škarpovou zřídit půjčovnu krojů. V rekordně krátkém čase měla k dispozici několik krojů. Radostí bylo, že si další nadšenci nechali ušít svůj vlastní kroj, dokonce si sváteční kroj nechala ušít i dvě děvčata. Postupem času k nim přibyli další a další.

Pozdější zakladatelé Popické chasy nechtěli ponechat nic náhodě, a tak pilně trénovali tance a písně. Spřátelená Hustopečská chasa pomohla při zdokonalování některých tanců a naučila nás sváteční obřadní tanec „zavádku“, která patří k hanáckoslováckým hodům. Tento tanec jsme předvedli na hodech 2012 v naší obci historicky poprvé. Hustopečské chase patří velké díky především za psychickou podporu, protože ne každý fandil změnám v Popicích. Letní hody 2012 měly velký úspěch, a to bylo hlavním impulsem, abychom i nadále pokračovali v rozvoji folklóru v naší obci. Při jednom sezení několika nadšenců pod pergolou sepsali žádost o založení občanského sdružení. Dne 13. září 2012 bylo občanské sdružení Popická chasa zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR. Byli přijati další členové a vznikl kroužek lidových tanců a písní pro děti od 3-15 let Vavřínek.

Děkujeme Všem za jakoukoliv podporu našeho občanského sdružení.

 

Leave a comment

Napsat komentář